KONTEJNERY NA ROK 2020        

                     PÁTEK      27.3. 2020   OD 16,00  DO 17,00 HODIN

                    PÁTEK    13.11. 2020  OD 16,00  DO 17,00 HODIN


       OPĚT FORMOU PŘEDÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮM TECHNICKÝCH SLUŽEB !!
   
        PŘISTAVENÍ : JAKO OBVYKLE ZA AUTOBUSOVOU ČEKÁRNOU V OBCI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          ANKETA    

V rámci tvorby strategie rozvoje obce bylo spuštěno dotazníkové šetření zaměřené na názory občanů. Chcete ovlivnit, jak bude vypadat naše obec? Prostřednictvím tohoto dotazníku máte možnost ovlivnit, jakým směrem se bude v příštích letech ubírat koncepce rozvoje obce a na co bychom měli upřít svoji pozornost. Zapojte se, prosím, a nejpozději do 31. 3. 2020 vyplňte dotazník v elektronické podobě na následujícím odkazu:         http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/502428/pruzkum-nazoru-obcanu.html

Vaše názory a přání jsou pro nás velmi důležité.

Dotazník lze vyplnit také v tištěné podobě a odevzdat jej do urny na obecním úřadu. 

Děkujeme za spolupráci!

Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu „Vytvoření strategických dokumentů pro svazek obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010011.

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz