Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Smrček

2. Důvod a způsob založení

dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích

3. Organizační struktura

Starosta
Místostarostka
Zastupitelstvo
Výbory 
Administrativní pracovnice

4. Kontaktní spojení

Smrček 61 538 51 Chrast
Telefon: 724 886 782
Datová schránka č. 62xb3hx
E-mail: starosta.smrcek@seznam.cz

5. Případné platby můžete poukázat

číslo účtu: 32123531/0100 KB Hlinsko,  a.s.

6. IČO

15054209

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Žádosti o informace

V kanceláří obecního úřadu v úředních hodinách
Úřední deska na budově obecního úřadu
Elektronická úřední deska
Internetové stránky www.obecsmrcek.cz

9. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně v úředních hodinách na OÚ
Elektronická podatelna

10. Opravné prostředky

Podání opravných prostředků - viz bod 9

11. Formuláře

Na vyžádání na adrese info@obecsmrcek.cz

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Bezplatné poskytování informací:
- informace poskytnuté formou nahlédnutí do listin
- informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
- informace, které jsou k dispozici v elektronické podobě

Placené informace:
Dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle položky 3a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle §18 zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2020
- odstavec 1 písm.a)  - počet podaných žádostí o poskytnutí informací = 0
Výroční zpráva dle §18 zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2019
- odstavec 1 písm.a)  - počet podaných žádostí o poskytnutí informací = 0
Výroční zpráva dle §18 zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2018
- odstavec 1 písm.a)  - počet podaných žádostí o poskytnutí informací = 0
Výroční zpráva dle §18 zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2017
- odstavec 1 písm.a)  - počet podaných žádostí o poskytnutí informací = 0
Výroční zpráva dle §18 zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2016
- odstavec 1 písm.a)  - počet podaných žádostí o poskytnutí informací = 0

14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Vít Zavřel
Kameničky 171, 539 41 Kameničky    Tel.604 633 302, E-mail:poverenec.smrcek@seznam.cz

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz