gotický kostel sv. Anny

Obec Smrček se nachází 12 km JV od Chrudimi, na úpatí Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 363m a zaujímá rozlohu 4,72 km2. Je obklopena rozsáhlými lesními porosty, převážně smrky - od toho údajně název obce - Smrček.

Historie

První zmínky o obci pochází již z roku 1344, kdy byla majetkem Viléma Křeše ze Smrčku, který je doložen v tomto roce jako svědek při vytyčování hranic Litomyšlského biskupství a Podlažického kláštera. Koncem 15. století připadl Smrček k panství Žumberk a od roku 1737 se stal majetkem rodu Auersperků. Po smrti Ferdinanda Auersperka zdědil roku 1942 panství Josef Trautmannsdorf, jemuž ale bylo roku 1945 zkonfiskováno. Poté Smrček spadal pod obec Horka a osamostatnil se až v roce 1992.

Současnost

Dominantou obce je barokně přestavěný, původně gotický kostel sv. Anny, jehož historie sahá až do roku 1349. Jedná se o jednolodní stavbu s dřevěným stropem a hranolovitou věží, jež se nachází v západním průčelí. Od roku 2015 je tento kostelík majetkem obce a probíhá jeho postupná rekonstrukce.

Dnes v obci žije okolo 120 obyvatel, je zde 66 rodinných domů a také asi 15 chat. Je zde veřejný vodovod a plynovod. V roce 2008 se v obci vybudovalo dětské hřiště pro malé děti a hřiště na míčové hry s umělým trávníkem. V roce 2009 byla pro naše občany zřízena malá posilovna a tělocvična i s možností stolního tenisu. Roku 2015 byl v obci vybudován chodník a zrekonstruovány nájezdy k rodinným domům.

dětský den

Život v obci

V obci jsou pravidelně pořádány akce: Pálení čarodějnic s lampionovým průvodem, oslavy dne dětí, koncerty ke dni matek, poutní oslavy sv. Anny či vánoční koncerty. Fotografie z akcí a novinky můžete shlédnout  na našich webových nebo facebookových stránkách.

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz